Αίθουσες συνεδριάσεων Ονήσιλος, Τεύκρος και Ευαγόρας

Οι αίθουσες συνεδριάσεων είναι ανεξάρτητες αίθουσες για μικρές συνεδρίες μέχρι και 100 αντιπροσώπων. Έκαστη αίθουσα είναι σχεδιασμένη για να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και οι τρείς αίθουσες μπορούν να φιλοξενήσουν από 24 μέχρι 100 αντιπροσώπους.